Krachtig en authentiek leiderschap is gebaseerd op jouw competenties, jouw drijfveren en jouw context. Het is leiderschap dat zich richt op het inspireren van je team en het faciliteren van hun behoeften. Je faciliteert de autonomie van je medewerkers en zorgt voor verbondenheid. De meeste professionals worden niet geboren als krachtige managers. Zij ontwikkelen zich in de loop van hun carrière. Elke nieuwe situatie, elke promotie, elke uitdaging is een kans om te groeien. Ambitieuze mensen grijpen hun groeikansen om ook in hun leiderschapsrol tot de besten te horen en met hun team de beste resultaten te boeken.

Ik coach ambitieuze, hoogopgeleide professionals, die het aandurven om een volgende stap in hun leiderschap te zetten. Ik ondersteun ze bij het onder ogen zien van hun uitdagingen en onzekerheden en deze te overwinnen. Door deze te overwinnen kunnen ze vol zelfvertrouwen op authentieke wijze de resultaten kunnen boeken die ze van zichzelf eisen.

Daarbij richt ik mij vooral op:

  • high-performers die van mening zijn dat ze als manager nóg beter kunnen worden of op zoek zijn naar een authentieke leiderschapsstijl
  • professionals die een volgende carrièrestap zetten en merken dat ze op hun tenen moeten gaan lopen: het komt niet meer allemaal vanzelf en de eisen die ze aan zichzelf stellen blijven hoog
  • professionals die door hun manager worden doorverwezen omdat er ontwikkelmogelijkheden aanwezig zijn
  • (zojuist gepromoveerde) managers die onzeker zijn of ze de hoge verwachtingen kunnen waarmaken
  • experts in een bepaald vakgebied (legal, finance, sales & marketing, bèta-disciplines) die ook in management willen gaan uitblinken
  • midden- en hogermanagement, doorgaans leden van een Management Team

Ik coach de managers die ontdekt hebben dat hard werken, ambitie, het stellen van hoge eisen, loyaliteit, betrokkenheid en grote inzet niet meer genoeg zijn. Ik coach ze om te leren omgaan met meer verantwoordelijkheden, met het nemen van zwaardere beslissingen, met het werken op een hoger abstractieniveau, met meer onzekerheden en met het samenwerken met hun team. Ik coach ze zodat ze hun potentieel volledig leren benutten en meer impact binnen de organisatie kunnen maken.

De kwetsbare leider

Veel ambitieuze professionals werken bij ambitieuze organisaties met veel experts en high-performers. Sommigen vinden het moeilijk om hun onzekerheden of uitdagingen aan hun manager te laten zien. Ze voelen zich dan kwetsbaar en ze vrezen dat men denkt dat ze falen. En daarmee lopen ze de mogelijkheid mis om hard te groeien op momenten waarop een klein beetje ondersteuning tot grote stappen kunnen leiden. Door blijven lopen met onzekerheden of kwetsbaarheden kan in sommige gevallen zelfs tot vastlopen of zelfs uitval leiden. Vroeg een coachtraject instappen kan dan in een paar sessies niet alleen mogelijke uitval voorkomen, maar juist tot groei leiden.