Krachtig en authentiek management doet recht aan de talenten van de manager op zo’n wijze dat het past binnen zijn context. Het is doelgericht én mensgericht. Je geeft je medewerkers maximale autonomie, verbondenheid en de ruimte om zich te ontwikkelen. Als manager geef je richting, stel je kaders, inspireer je hen en faciliteer je hun werkzaamheden. Hierdoor krijgen je medewerkers de mogelijkheid om zich maximaal te ontplooien en maximaal resultaat te boeken. Hierdoor zal een team ook de veerkracht hebben om effectief te zijn in een continu veranderende omgeving of in een lerende organisatie.

Wat levert authentiek leiderschap op?

Authentiek en krachtig leiderschap is leiderschap dat het beste haalt uit jou en het beste geeft aan je medewerkers. Jij acteert, communiceert en gedraagt je op een wijze die aansluit bij jouw sterkten en motivaties. Dat verbetert niet alleen jouw prestaties, het verbetert ook je welzijn en je plezier in je werk. En niet alleen dat, denk ook eens aan:

 • betere realisatie van je (afdelings)doelen
 • meer zelfontwikkeling
 • meer ontwikkeling van je team
 • grotere verbondenheid met je team
 • grotere verbondenheid met je organisatie
 • hogere prestaties van je team
 • meer loyaliteit van je team
 • meer impact binnen je organisatie
 • een betere balans

Waar bestaat authentiek en krachtig leiderschap uit?

Een manager heeft veel rollen te vervullen: enkele zijn het opstellen van een visie en deze vertalen naar doelen en kaders, het motiveren en beoordelen van zijn medewerkers, de afdeling in- en extern vertegenwoordigen en zorgdragen voor de ontwikkeling van de afdeling en haar medewerkers. Daartoe moet hij initiatief tonen, kunnen omgaan met onzekerheden, problemen oplossen, verantwoording nemen, keuzen maken en over zelfvertrouwen beschikken. Toch is de ene manager niet de ander. De meest effectieve managers weten op geheel eigen wijze hun team te inspireren, te motiveren, autonomie te geven, te betrekken, te binden en zorgen dat elk teamlid zich ten volle kan ontplooien.  

Een authentieke en krachtige manager zal:

Authentiek zijn

Authentieke managers krijgt mensen mee. Managers die zich authentiek gedragen zijn krachtig. Het is krachtig omdat het aansluit bij je drijfveren, je intenties, je waarden en je talenten. Je kent jezelf goed kent en weet hoe je anderen motiveert. Je weet waar je staat. Je weet waar je voor staat. Je collega’s weten waar je voor staat. Men weet wat je aan jou hebt. Je geeft positieve en gerichte feedback. Je durft je twijfels te delen. Je stimuleert afwijkende ideeën en meningen. Je waardeert weerwoord en tegenwicht. Je leiderschap sluit aan bij de context en is situationeel. Het zorgt voor verbinding met je team. Je team voelt zich gezien, gesterkt en gesteund. Je geeft hen autonomie. Je inspireert. Je stimuleert. Je creëert.

Je leert authentiek te zijn door je drijfveren, je waarden en je talenten te ontdekken. Daarna leer je hierop te reflecteren. Je ontdekt hoe je je gedrag kunt laten aansluiten en hoe je daarmee je team en jezelf motiveert. Ik ondersteun je in deze ontdekkingsreis.

Motiveren & Inspireren

Een krachtig leider zal niet focussen op problemen en fouten. Hij richt zich op kansen en talenten. Aandacht voor de problemen gaat ten kosten van het werkplezier, waardoor uiteindelijk ook het resultaat eronder gaat leiden. Aandacht voor problemen maakt de problemen niet kleiner maar groter. Aandacht voor kansen creëert groei. Het creëert enthousiasme. Het creëert ruimte. Ruimte om nieuwe dingen te ontdekken. Ruimte om fouten te maken. Ruimte om resultaten te boeken. Aandacht voor talent zorgt dat mensen gemiddeld zo’n 35% beter gaan presteren. Nadruk op fouten zorgt dat mensen zo’n 25% slechter gaan presteren. Kijk dus meer naar de mogelijkheden dan naar de belemmeringen.

Dat betekent niet dat we niet moeten leren van fouten. Het maken van fouten én daarvan leren is essentieel voor organisaties die opereren in omgevingen die continu veranderen en ontwikkelen. Het is ook de basis waarop lerende organisaties functioneren. Fouten maken is onderdeel van het (leer)proces. Het proces dat ervoor zorgt dat je effectief en relevant blijft. Daarmee word je weerbaar en toekomstbestendig. Dan moeten fouten niet afgestraft worden, maar gezien worden als onderdeel van effectieve ontwikkeling.

Positieve feedback werkt veel beter dan negatieve feedback. Positieve feedback leidt tot positieve gevoelens. Positieve gevoelens maken endorfines aan in je brein. Deze endorfines zorgen voor creativiteit, geluk en meer en bredere aandacht. Ook zorgen de endorfines voor sneller herstel en meer veerkracht. Positieve feedback zorgt voor betere resultaten en steile ontwikkelcurves.

Motiverend en inspirerend gedrag volgen een andere mindset dan je nu wellicht gewend bent. Reflecteren op je huidige mindset en je huidige gedrag leert je inzien hoe je dit anders zou kunnen doen. Ik kan je ondersteunen hoe je dit andere gedrag kunt ontwikkelen.

Delegeren

Een belangrijke managementvaardigheid is delegeren. Delegeren betekent niet alleen dat jij niet zelf die werkzaamheden hoeft op te pakken. Het geeft je teamleden de kans om bij te dragen en te groeien. Delegeren is niet voor iedere manager even gemakkelijk. Het is eenvoudig om te denken dat je het zelf sneller en met een beter resultaat de werkzaamheden zult uitvoeren. Door te delegeren heb je:

 • Als manager meer tijd voor de taken die alleen jij kunt uitvoeren en voor het hele team van belang zijn
 • Het vergroot de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers
 • De medewerkers uit je team kunnen zich ontwikkelen en hun zelfvertrouwen zal groeien
 • En wellicht ontdek je dat sommige taken beter door hen uitgevoerd kunnen worden dan je het zelf zou kunnen. De kwaliteit van je team gaat omhoog.

Hoe delegeer je succesvol? Delegeer wat gedelegeerd kan worden. Maak duidelijk welk resultaat je verwacht. Geef de medewerker autonomie, zodat hij zelf zijn weg kan bepalen, zijn fouten mag maken en zich kan ontwikkelen. Geef hem jouw vertrouwen. Controleer niet. Motiveer hem. Inspireer hem. Begeleid hem, waar nodig. En waardeer hem voor zijn bijdrage. Waardeer hem voor zijn ontwikkeling.

Effectief delegeren is een vaardigheid, het is geen aangeboren talent. Met een coach kun je dit eenvoudig ontwikkelen.

Veiligheid creëren

Medewerkers kunnen excellent presteren als ze daarvoor de ruimte krijgen en hierin gestimuleerd worden. Om op excellente wijze aan het team te kunnen bijdragen, moet een medewerker zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. Door zijn manager. Door zijn collega’s. Pas dan zal hij risico’s durven nemen en zijn creativiteit toepassen. Pas dan ontstaan er waardevolle bijdragen, creatieve oplossingen en interessante nieuwe richtingen.

Het creëren van mentale veiligheid in vergaderingen en in teamwork is één van de essentiële taken van een manager. Een taak waarin hijzelf het voorbeeld stelt en zijn waardering uitspreekt voor andersdenkenden, weerwoord en bijdragen van iedereen. Met de begeleiding van een coach ontdek je hoe je deze veilige omgeving kunt creëren, op een wijze die bij jou en je zelfvertrouwen.

Communiceren

Authentieke en krachtige managers communiceren effectief. Zij communiceren zodanig dat het effect op hun gesprekspartner overeenkomt met hun bedoeling. Door te communiceren spreken ze hun waardering uit en laten ze zien dat ze hun collega’s zien staan. Ze besteden aandacht aan de inhoud en de vorm van hun communicatie. Ze richten zich op de verbale en de non-verbale elementen. Zo signaleren ze twijfels of weerstand, zodat ze die samen kunnen aanpakken. Een authentieke en krachtige manager praat niet alleen, hij luistert vooral. Hij checkt of hij begrepen heeft wat er is gezegd. En maakt concrete afspraken.

Een authentieke en krachtige manager begrijpt de dynamiek van communicatie: het is geen proces van oorzaak & gevolg, maar een circulaire beweging. Wat de een zegt en doet beïnvloedt wat de ander zegt en doet. Wat de ander zegt beïnvloedt wat de een gaat doen. Een authentiek en krachtig manager weet hoe je deze dynamiek zo effectief mogelijk maakt. Hij weet hoe je ineffectieve en schadelijke dynamieken omdraait. Een coach laat je deze dynamiek ontdekken en ondersteunt je hoe je deze dynamiek kunt beïnvloeden.  

Grenzen stellen & Stress hanteren

Managers werken hard en zijn betrokken. Een resultaat kan altijd beter. Er kan altijd nog meer gedaan worden. Het is nooit genoeg. Zorgt deze mentaliteit voor duurzame inzet? Waar is de balans? Elke manager heeft af en toe stress. Stress zorgt ervoor dat je op cruciale momenten beter presteert. Wanneer heb je teveel stress? Of te vaak stress? Je draagt pas bij aan je organisatie als je dat op een duurzame wijze kunt en je team op duurzame wijze inzet. Een coach kan je daarbij richting geven en zorgen dat je minder last hebt van die storende adagio’s zoals ‘als ik het niet doe, zal niemand anders het doen’, ‘iedereen moet zien dat ik keihard voor de zaak werk’, ‘dit wordt nu eenmaal van mij verwacht’ en ‘ze moeten mij aardig vinden’. Niemand trekt de lijn, dat moet jezelf doen. Zeker als het om jou gaat. Voorkom dat je jezelf voorbij loopt. Want dan raak je opgebrand, heb je geen energie meer, krijgt je zelfvertrouwen een deuk, krijg je lichamelijke klachten, krijg je een kort lontje, krijg je problemen thuis. Leer grenzen te stellen.

Authentiek en krachtig management in veranderende en lerende organisaties

In veel organisaties is de continue verandering een vaste factor geworden. De omgeving van de organisatie verandert steeds en in hoog tempo. Zodra een nieuwe technologie is geïmplementeerd, klopt de opvolger al op de deur. Een nieuwe concurrent staat op en verandert het speelveld. Om relevant en wendbaar te blijven, veranderen deze organisaties ook regelmatig de organisatiestructuur, functies en rollen. Hoe manage je effectief en vol zelfvertrouwen in zo’n continu veranderende omgeving? Hoe neem je besluiten in een onzekere omgeving?

Met een coach werk je aan het creëren van een cultuur van teamwork, gedeelde ambities, nieuwe ideeën en vrijheid om te experimenteren en fouten te maken. Je ontdekt hoe je …

… zorgt voor verbinding, autonomie, veiligheid en stabiliteit

… zorgt voor een growth mindset: alles wat je doet is een leerproces en het kan altijd beter

… positieve feedback geeft zodat je team kan groeien

… buiten de comfortzone opereert want daar zit de creativiteit, het nieuwe idee. Iedereen mag meedoen.