Ik doe wat ik het allerliefste doe. Ik werk als geregistreerd personal coach. Ik begeleid ambitieuze professionals die zich willen ontwikkelen tot een krachtig en authentiek manager. Veel coachees werken in organisaties, die hoge eisen stellen aan hun prestaties en waar hoge normen gelden voor loyaliteit en inzet.

Mijn stijl

Ik luister naar je, hoor wat je zegt en zie je. Ik geef (soms kritisch, vaak met humor) terug wat ik zie en merk en help je zo te reflecteren op je gedrag zodat je je verder kunt ontwikkelen. Ik coach voornamelijk oplossingsgericht en reageer scherp. Mijn stijl is direct, met humor, en soms confronterend. Altijd zonder oordeel. En met empathie.

Mijn ervaring

Gedurende zo’n twintig jaar heb ik diverse managementposities bekleed. Altijd op het snijvlak van sales & marketing, technologie en innovatie. Vaak op het gebied van e-commerce en online marketing. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met het leveren van prestaties en het aansturen van teams in continu veranderende contexten en in lerende organisaties.

Al mijn rollen waren bij commerciële organisaties met harde targets en hoge eisen. Hard werken was de norm. Loyaliteit vanzelfsprekend. Daar heb ik gezien dat veel managers niet effectief met hun kwaliteiten omgaan. En daardoor ook veel kwaliteiten die in hun teams aanwezig zijn laten liggen. Daar heb ik ook  geleerd dat er maar één persoon verantwoordelijk is voor jouw persoonlijke ontwikkeling en dat ben je zelf. Ook zal niemand letten op je gezondheid, je welzijn en je werkplezier. Jij zult daarover de regie moeten voeren.  

Mijn focus was, naast het realiseren van de doelstellingen, het creëren van maximale medewerkersbetrokkenheid en het faciliteren van effectief en inspirerend teamwork. Ik ben er trots op dat ik, binnen een organisatie met wereldwijd 22.000 medewerkers, een afdeling heb mogen creëren met de allerhoogste medewerkerstevredenheid en tegelijkertijd – in zeer moeilijke economische omstandigheden – alle targetbonussen voor gerealiseerde KPIs kreeg uitgekeerd.

Mijn ervaring heb ik opgedaan in vele typen commerciële organisaties, zowel business-to-business als business-to-consumer. Van oude, gevestigde naam tot start-up en scale-up. Van corporate multinational tot familiebedrijf. Van consultant tot project- en lijnmanager. Zowel nationaal als internationaal. Ik werkte in vele branches zoals travel, retail, groothandel, consultancy, brandbeveiliging, insurance en utility. Ik heb daardoor kennisgemaakt met vele dynamieken, organisatiestructuren en culturen.

Mijn coachervaring

Ik werkte als manager vooral in snel en continu veranderende, commerciële omgevingen. Binnen dit kader heb ik reeds tientallen jaren collega’s in diverse posities gecoacht om hen te ondersteunen het beste uit hun mogelijkheden en kwaliteiten te halen. Het bleek een passie te zijn waardoor ik me steeds verder ben gaan ontwikkelen op het gebied van coaching en persoonlijke groei. Nu voer ik een zelfstandige coachpraktijk in Amsterdam.

Mijn opleidingen

Mijn praktijkgerichte coachervaring heb ik verder verdiept en geprofessionaliseerd met een toonaangevende coachopleiding bij het Europees Instituut/De Baak. Om meer kennis van menselijk functioneren en gedrag te verwerven heb ik een graad in de psychologie gehaald.

Ik blijf investeren in mijn ontwikkeling en werk onder supervisie. Daarnaast neem ik deel aan intervisie.

Hier sta ik voor

Ik geloof dat organisaties, teams en medewerkers willen, kunnen en moeten ontwikkelen om daarmee waardevol te zijn en blijven voor zichzelf en voor anderen. Ik geloof in de kracht van mensen, in hun sterktes, hun veerkracht en hun vermogen om nieuwe dingen te leren. Ik haal bijzonder veel voldoening uit elk stapje dat een coachee zet om zichzelf verder uit te vinden. In dit proces daag ik me graag uit om tot het uiterste te gaan en te blijven inspireren.

Mijn ambitie is de hoogst haalbare waarde te leveren aan mijn klanten door de beste coaching te faciliteren voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling op het gebied van authentiek en krachtig management.

Mijn kernwaarden

Betrokken: Ik ben zeer geïnteresseerd in de eigenheden van organisaties en hun medewerkers en sluit daar in mijn coaching bij aan.

Bevlogen: Ik denk mee en haal plezier uit het zoeken naar de beste oplossingen en interventies.

Betekenisvol: Ik voeg graag waarde toe door coachees zich te laten ontwikkelen op een wijze waarop zij op hun beurt meer waarde aan hun organisatie toevoegen.

Authenticiteit: Mijn coachstijl is uniek en sluit aan bij mijn talenten en drijfveren. Hierdoor kan ik coachees inspireren om hun eigen authentieke pad te ontdekken.

Werken conform de Internationale Ethische Code

De Internationale Ethische Code heeft als doel om de kwaliteit van het coachwerk te garanderen en voor coachees een veilige, ethische en rechtvaardige omgeving te creëren. Ik werk conform deze ethische code. Dit is zichtbaar doordat ik werk met een coachcontract waarin we onze afspraken duidelijk geregeld hebben. Daarnaast ben ik aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse Orde van BeroepsCoaches, die toeziet op naleving. Coachees kunnen ook de klachtencommissie van de NOBCO terecht voor het oplossen van een geschil of vermoeden van onethisch handelen. Daarnaast werk ik volgens de gedragslijnen van het NIP, het Nederlandse Instituut van Psychologen.

Ik committeer me aan de richtlijnen van de Ethische Code van de NOBCO, de Nederlandse Orde van BeroepsCoaches en werk volgens de gedragslijnen van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen.

Wat zeggen coachees? Enkele referenties

“In drie gesprekken met Thérèse hebben we het juiste thema gevonden, verdiept en tot behapbare proporties teruggebracht. Thérèse luistert goed, analyseert kritisch, confronteert je met jezelf en wijst je op de mogelijkheden. Ondanks lastige momenten ervoer ik het hele coachtraject als een continue flow. Ik ben nog steeds blij met het resultaat.” Rolf (55), Amsterdam

“Ik heb Thérèse leren kennen als iemand die zowel vanuit haar zakelijke – als psychologische achtergrond perspectieven schetst, relevante ervaringen deelt en uitnodigt na te denken over vergeten aspecten. In het coachingstraject heeft dat helderheid gegeven over de door mij te maken keuzes en hoe ik mijn communicatie effectiever kan inzetten om mijn doelen te bereiken. De gesprekken hadden steeds een prettig en natuurlijk verloop.” Albert-Jan (56), Amsterdam

“Thérèse was in staat om mij op een bijzonder snelle en prettige manier te doorgronden en de vinger op de ‘zere plek’ te leggen. Het was fijn om op deze manier een spiegel te worden voorgehouden en weer een paar stappen in de goede richting verder te kunnen komen.” Laura (47), De Bilt

“Thérèse heeft mij geholpen om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen. Ik vind het soms lastig om te zien wat mijn aandeel is in bepaalde situaties: het is makkelijk(er) om het probleem bij een ander neer te leggen. Maar uiteindelijke wil ik begrijpen waarom sommige zaken mij zo raken en waarom ik dan fel of geïrriteerd reageer. Het leggen van verbanden met dingen die, vaak in het verleden, hebben plaatsgevonden, maakt dan dat ik het begrijp en er vervolgens op een andere manier mee kan gaan. Thérèse kan heel goed meekijken en op een soms heel directe manier mij die inzichten geven. Op dat moment soms confronterend, maar het maakt wel dat er daarna weer ruimte is.” Jolanda (53), Woerden